MUNKATÁRSAINK

Dr. Henn Péter – alapító

Társadalmi vállalkozóként húsz éve oktatásfejlesztéssel foglalkozom. Korábban civil szervezetekkel és cégekkel gondoztam innovatív oktatási-nevelési programokat, tanárképzőként pedig rendszeresen dolgozom pedagógusokkal. Gyakorlati ember vagyok, ezért úgy gondolom, az iskolának az életre kell nevelnie, alkotni, gondolkodóképes, cselekvőképes fiatalokat kell adnia a világnak.A CREASCOLA alapításának gondolata 2015-ben merült fel, azóta kialakult egy nemzetközi partneri kör. 2020-ban megalapult az intézmény és az első négy osztállyal megkezdtük a közös munkát. 2021 szeptemberére a bővülő iskola új, a tanulást maximálisan támogató környezetbe költözött. Olyan helyet hoztunk létre munkatársaimmal, ahol a gyerekek fejlődhetnek, biztonságban alakíthatják ki fiatal életük rutinjait, sajátíthatják el a tudatos életvezetéshez szükséges szemléletet, és megtanulják összefüggéseiben értelmezni a bennünket körülvevő világot. Vezetőként tudom, hogy a legfontosabb a mindennapi motiváció megteremtése és fenntartása, szlogenünk is erre utal: „Légy kíváncsi minden nap!” Egy olyan intézményi kultúra és pedagógiai keret kialakításán dolgozom, amely új színt vihet a nagy múltú hazai oktatás-nevelés világába.

Papp György – intézményvezető

1967 óta vagyok tanár. Pályám során sok mindennel találkoztam, a kihívások nem riasztottak.

Voltam túravezető, szerveztem táborokat, bekapcsolódtam a rajz és a biológia tanításának szakmai megújításába. Illusztráltam tankönyveket és mérlegképes könyvelőként gazdasági vezetője voltam egy magániskolának is. Végül 15 éven keresztül igazgatója voltam a Veres Péter Gimnáziumnak.

Igazgatóságom ideje alatt nem mondtam le arról, hogy tanítsak. Sikeresen készítettem fel diákjaimat az érettségire és az országos versenyekre. Tanítványaim sikeres OKTV felkészítéséért 2016-ban a „Kiváló versenyfelkészítő” címet kaptam. Vezetőként arra törekedtem, hogy a nevelőtestületet megóvjam a külső körülmények kedvezőtlen változásainak következményeitől és az iskolát jól menedzselve biztosítsam a feltételeket ahhoz, hogy szakmai munkájukban kiteljesedhessenek.

Azt gondolom, egy iskola akkor tölti be szerepét, ha meghatározó benne egymás tisztelete, az együttműködésre való törekvés és a szeretet.

TANTESTÜLETÜNK