ART

MAGYAR | ÉNEK-ZENE | MŰVÉSZETTÖRTÉNET

Szászné Juszkó Nikoletta – ART munkaközösség-vezető, magyarnyelv- és irodalomtanár, francianyelv-tanár

ART munkaközösségünk azon dolgozik, hogy irodalomszerető, nyelvüket helyesen és bátran használó fiatalokat neveljen, ezért a tanulók mindennapjait meghatározza a művészi önkifejezés, a komplex látásmód, az irodalom-zene-művészettörténet hármassága.

A zene átélésének legközvetlenebb módját, az éneklést törekszünk természetessé tenni a fiatalok számára, és a kultúra széles palettájáról válogatunk a zenehallgatáshoz, így segítve a művészet befogadását. 

Szakmai programunk fontos pillére a tanulásmódszertan, mely egyrészt a művészet, másrészt a nyelv eszközeivel segíti a diákokat az önálló tanulásban, valamint a társakkal való együttműködésben, a közös gondolkodásban.

Célunk, hogy tanulóink mind a tanulásban, mind a művészetekben örömüket leljék, és ez az öröm egész életükre iránymutatást adjon. 

  • kreativitás fejlesztése
  • kritikai gondolkodás (fejlődése) – kritikai érzék
  • projektmunka
  • digitális eszközök
TANÁROK
Szászné juszkó nikoletta

„A jó tanár szeretetteljes elvárással fordul tanítványai felé.” – ismeretlen falusi tanító

nikoletta.szaszne.juszko@creascola.hu

ART munkaközösség-vezető

magyar, francia

7. a osztályfőnök

lódi lilien

lilien.lodi@creascola.hu

magyar, történelem

10.b osztályfőnök-helyettes

ney andrea

„Örömöm sokszorozódjék a te örömödben.
Hiányosságom váljék jósággá benned.” 
– Weöres Sándo
r

andrea.ney@creascola.hu

ének-zene

szakkör: Kórus

7. a osztályfőnök-helyettes

silye júlia

“ A tolerancia fogalmának meg se kellett volna születnie. Ha jó szándékkal és kíváncsisággal fordulsz a másik felé, ami szerintem az élet alapja, akkor nincs külön szükség arra, hogy toleráld.”
– Alföldi Róbert

julia.silye@creascola.hu

magyar

túriné kovács kata

„… ne keseredjünk el, ha szavunk bárkinél is süket fülekre talál. Különös dolog a lélek, s az emberi lélek csendje. Sokszor esztendők is eltelhetnek, míg ez vagy az az elvetett mag megfogan benne…”
– Pilinszky János

kata.turine.kovacs@creascola.hu

magyar, történelem

5. a osztályfőnök