NYELV

Ludescher Mónika – oktatási igazgatóhelyettes, NYELV munkaközösség-vezető, nemzetközi kapcsolatok, angolnyelv-tanár

Célunk: a Creascola tanulói az idegen nyelveket készség szinten használják egyéni kommunikációs célok elérésére, saját gondolataik kifejezésére, saját tanulási céljaik megvalósítására.

Hiszünk abban, hogy az iskolai idegennyelv erősíti a fejlődésfókuszú szemlélet kialakítását, a prezentáció, kritikus gondolkodás, érveléstechnika, vitázás, és egyéb 21. századi kompetenciák fejlesztését, ugyanakkor felkészíti a diákokat a nemzetközi továbbtanulásra, a valódi és digitális térben való kommunikációra.

Hogyan valósítjuk ezt meg? Az angolt, mint kommunikációs nyelvet aktívan használjuk az iskolán belüli kommunikációra, mely nemcsak a heti 5 tanórán és néhány szaktárgyi órán valósul meg, hanem szünetekben, órák előtt, kirándulásokon, és egyéb iskolai rendezvényeken is. Ezáltal kialakul egy olyan környezet a diák számára, melyben nagyobb tudatossággal és természetességgel használja az idegen nyelveket.

 • Diákcsere programok: 7., 9., 11. évfolyamon
 • Külföldi nyelvi utak
 • Tematikus projektek (angol nyelvű prezentáció)
 • Student Society típusú szervezetek
 • Nyelvvizsga mérések (Junior, ECL):
  • 7. évfolyam – 2. félév
  • 9. évfolyam – 1. félév

ELSŐ IDEGEN NYELV: 5-10. ÉVFOLYAMOKON – ANGOL

 • heti 4 tanóra + 1 óra anyanyelvi lektorral
 • minden évfolyamon + 3 szaknyelvi óra – kísérleti tanév, cél: Cambridge International Curriculum akkreditáció
 • 6. –7.-ben Junior, 8.-9.-10.-ben B2 középfokú nyelvvizsga

MÁSODIK IDEGEN NYELV: 9-12. ÉVFOLYAMON NÉMET, FRANCIA, SPANYOL

 • heti 3 tanóra

ERASMUS +

ERASMUS+ pályázatok segítik az idegennyelv tanulását. Kapcsolatok Dániával, Ausztriával, Spanyolországgal, Portugáliával – tanulók és tanárok mobilitása.

TANÁROK
LUDESCHER MÓNIKA

“Érezd jól magad. Az élet túl rövid ahhoz, hogy megrekedj, hogy elbátortalanodj. Mindig haladj előre. Tedd az egyik lábad a másik után, mosolyogj, és csak menj előre.” – Kobe Bryant

monika.ludescher@creascola.hu

NYELV munkaközösség-vezető

oktatási igazgatóhelyettes

angol, kémia

INHOF KATALIN

„Ha felismered, hogy te csak ez a pillanat vagy, ezzel együtt azt is elfogadod, hogy a végtelen lehetőség is te magad vagy.” – Kyle Ceaseó

katalin.inhof@creascola.hu

spanyol

szakkör: Dráma – színjátszó

JENEI ZSOLT

„Azok a dolgok tesznek egyedivé, amiben különbözünk másoktól.” – A. A. Milne

zsolt.jenei@creascola.hu

SOCIAL STUDIES munkaközösség-vezető

angol, történelem

6. a osztályfőnök

Jennifer szaz

jennifer.szaz@creascola.hu

angol anyanyelvi lektor

KISS ATTILÁNÉ

kissne.okati@gmail.com

német

KOMLÓSI RÉKA

The only person who is educated is the one who has learned how to learn and change.” – Carl R. Rogersó

reka.komlosi@creascola.hu

angol

RÁTVAY-NAGY DÁNIEL

daniel.ratvay-nagy@creascola.hu

angol, történelem

10. b osztályfőnök

Szászné Juszkó Nikoletta

„A jó tanár szeretetteljes elvárással fordul tanítványai felé.” – ismeretlen falusi tanító

nikoletta.szaszne.juszko@creascola.hu

ART munkaközösség-vezető

francia, magyar

Szakkör: Francia

7. a osztályfőnök

VADÓCZ VIKTÓRIA

viktoria.vadocz@creascola.hu

angol

6. b osztályfőnök

DR. Zsubrinszky Zsuzsanna

“Teachers open the door, but you must enter by yourself.” – kínai közmondásó

zsuzsanna.zsubrinszky@creascola.hu

angol – Global Perspectives