Bemutatjuk igazgatónkat!

Bemutatjuk igazgatónkat!

Papp György, a Creascola igazgatója: „Iskolánkban a kétkeziség, a művészeti nevelés, a fejlődő technológiák és az ismeretátadás komplexitásában hiszünk”


Élményalapú, felfedeztető oktatás

A szeptemberben 5., 6., és 7. osztállyal induló Creascoláról már egyre többen hallottak és olvashattak lapunkban is. Ezúttal Papp György leendő iskolaigazgatóval beszélgettünk egyebek között a nevelési elveikről, és hogy a sikeres felvételik után kiknek javasolja, hogy éljenek a pótfelvételi április 1-jétől megnyíló lehetőségével.

Kiemelné az iskola nevelési elveiből a legfontosabbakat?
Nevelési elveink között a legfontosabb az együttműködés feltételeinek megteremtése. Fontosnak tartjuk az együttműködő közösségeket, ezért sok alkalmat biztosítunk a közös munkára. A tanulás közösségi tevékenység, interakciókban és a bennünket körülvevő világ összefüggésében fejlődik. Nagyon lényeges a korrekt, egymás tiszteletére épülő kommunikáció megteremtése és a partnerség. Törekszünk arra, hogy a lehető legtöbb alkalommal legyen meg a felfedezés öröme a közös munka során. A kéz, a fej és a szív összekapcsolására törekszünk. Iskolánkban a kétkeziség, a művészeti nevelés, a fejlődő technológiák és az ismeretátadás komplexitásában hiszünk.

A Creascola a NAT szerint oktat, de magániskola lesz. Ez hogyan egyeztethető össze? Az önök tanárai számára milyen lehetőségek adottak, amelyek egy állami iskolában nem?
Ez könnyedén összeegyeztethető. Egyrészt azért, mert másmilyen megközelítésben gondolkodunk a tananyaggal kapcsolatban. Másrészt ehhez komoly módszertani felkészítésen veszünk részt a kollégákkal, hogy ez az újszerű, élmény- és projektalapú oktatás sikeres legyen. Harmadrészt, nem szeretnénk kollégáinkat a heti 22–26 órás rendszerben foglalkoztatni. Ilyen terhelés mellett nem lenne elvárható az új módszerek alkalmazása.

Milyen létszámú osztályok lesznek, és milyen struktúrában tanulnak majd a gyerekek?
Az osztályok a megszokottnál lényegesen kisebb létszámúak lesznek, 24 diák körül állunk meg. Ez a létszám biztosítja a kellő mennyiségű figyelmet egy-egy tanuló vonatkozásában. A heti munkarendet Magyarországon eddig egységesen, teljességében nem megvalósított struktúra és rend alapján gondoljuk megvalósítani. Az összetartozó tantárgyakat tantárgycsoportos egységként kezeljük és kétórás etapokban foglalkozunk a tananyaggal. Ezen túl és ezzel szorosan egybefűzve műhelyfoglalkozásokon teremtünk teret az egyéni és elsősorban csoportos alkotásra.

Az első felvételi fordulón már túl vagyunk, mik voltak a tapasztalatok?
A felvételi és a nyílt nap nagyon pozitív fogadtatású volt. Sok elismerő visszajelzést kaptunk a diákoktól és a szülőktől egyaránt.

Kiknek javasolja, hogy használják ki a pótfelvételi lehetőségét?
Erre nem könnyű jó választ adni. Alapvetően motivált, a tanulás iránt elkötelezett, jó képességű diákokat várunk. Ennek megléte nem mindig derül ki a jelentkezők előéletből. Sokan felvételiztek olyanok, akik már évek óta magántanulóként teljesítik a tanulmányi kötelezettségüket. Valamiért kilógtak az adott iskolai csoportból. Velük kapcsolatban fogalmazták meg a szülők, hogy gyermeküknek ez a 45 perc frontális óra, a sok házi feladat, az este kilencig a könyv és füzet előtt töltött idő nem megfelelő. Röviden összefoglalva a számonkérő/büntető tanítási, nevelési módszer. Ezen változtat gyökeresen az élményalapú, felfedeztető oktatás. Persze sokakban él az aggodalom, hogy a nagyszerű, odafigyelő és szerető légkört megteremtő tanító néni után jön a felső tagozat, az elfogyó osztálylétszám, a túlterhelt tanárok, az egyre gyakoribb tanárhiány, a gyorsuló fluktuáció. Nálunk ez biztosan nem így lesz.

Az, hogy az önök most induló iskolájába különböző helyekről jelentkeztek a gyerekek, milyen hátrányokkal és előnyökkel jár? Miként szeretnék kiépíteni az új osztályközösségeket?
Közel harminc évig dolgoztam nyolcosztályos gimnáziumban. Ott a nyolcosztályos képzés mellett négyosztályos is működik. Meggyőződésem és a tapasztalataim is alátámasztják, hogy a negyedik utáni váltás jó időpont. Ennek semmilyen hátrányát nem látom. A négyosztályos képzésnél sokszor tapasztaltam, tapasztaltuk kollégáimmal, hogy már nehéz a rögzült szokásaikon változtatni. Ez bizony jelent hátrányt. Az új közösségek kialakításában nagyon fontos szerep hárul az osztályfőnökre és helyettesére. A napokat ráhangoló beszélgetésekkel kezdjük és nagyon sok lehetőséget biztosítunk a közös munkára és együttlétre.

Mikorra áll fel a teljes tantestület és mit tudna a kollégáiról elmondani?
A nevelőtestület már 2019 szeptemberétől megkezdte a közös munkát, a felkészülést. Mindannyian elkötelezettek az iskola célkitűzései iránt és lelkesen készülnek az induló tanévre. Én érkeztem a legkésőbb a csapathoz, január óta veszek részt a munkában.

A kamaraerdei helyszín, az épület, a környezet milyen adottságokkal rendelkezik?
Az épület könnyen átalakítható oktatási célra és biztosítja a bővülés, bővítés lehetőségét is. Tágas udvar szolgálja a diákok pihenőidejének egészséges eltöltését, a testmozgást.

Mit kérnek (a tandíjon kívül) a szülőktől, illetve mit várnak el tőlük?
A szülői háztól alapvetően az együttműködést várjuk, hiszen diákjaink a gyerekeik. Így közös érdek, hogy mindent tegyünk meg tehetségük kibontakoztatásáért, azért, hogy kiegyensúlyozott, harmonikus felnőttekké váljanak, a társadalom hasznos tagjai legyenek.

Természetesen ezen az alapvető együttműködésen túl is számítunk a szülők támogatására az iskolai élet minden területén. Számítunk mozgósítható kapcsolataikra, tapasztalataikra és segítségükre abban, hogy diákjainknak, gyerekeiknek a lehető legideálisabb feltételeket biztosítsuk képességeik kibontakozásához.

Ez az iskola teljesítményorientált lesz-e vagy a cél, hogy jól érezzék magukat a tanulók, illetve hol van a kettő között az optimális egyensúly?
Ez egy nyolcosztályos gimnázium. Jogos elvárás, hogy az egyetemi tanulmányokra készítsen fel. Soha nem éreztem eddigi munkám során, hogy a teljesítményorientáltság és az „érezzék jól magukat a tanulók” ellentétpár lenne. Egy inspiratív légkörű, a diákokra odafigyelő közösség biztosítja a jóérzést, és az általunk alkalmazni gondolt oktatási módszerek együttesen garantálják a „szeretek iskolába járni” érzést.

E. E.

Névjegy

Papp György: „Pedagógusi pályámat 1977-ben kezdtem, 1980-ban a szegedi Juhász Gyula Tanárképző Főiskola biológia-rajz szakán általános iskolai tanári képesítést szereztem, majd 1985-ben a szegedi József Attila Tudományegyetem középiskolai tanári biológia kiegészítő szakát végeztem el. 1988 augusztusától a békásmegyeri Veres Péter Gimnáziumban tanítottam. 1994–95-ben végeztem el az Iparművészeti Főiskola szervezésében a „Vizsgáztatás, értékelés a vizuális nevelésben” című intenzív kétéves, szakvizsgával egyenértékű képzést. Ennek keretében részt vettem a holland érettségi rendszer adaptálásában. Kisebb kitérő után 1998-tól 2003-ig a Veres Péter Gimnázium igazgatóhelyettese voltam, majd 2018-ig igazgatója. Itt bekapcsolódtam a tanárképzésbe, több felsőoktatási intézmény gyakorlóhelye volt iskolánk. Ám mind a mai napig saját magamat is képzem, például a vezetői munka legújabb területének szakszerű szervezése érdekében 2015-ben elvégeztem az „Intézményvezetők felkészítése az intézményi önértékeléshez, a tanfelügyeleti ellenőrzéshez és a pedagógusminősítéshez kapcsolódó intézményvezetői feladatok ellátása” című tanfolyamot. A Creascola felkérését 2020. januárban azért fogadtam el, mert egy induló iskola felépítése komoly kihívás és lehetőség, amihez érzem magamban az erőt és a megfelelő tapasztalatot, felkészültséget.

Forrás: Budaörsi Napló, https://budaorsinaplo.hu/creascola-elmeny-alapu-felfedezteto-oktatas/

Kapcsolat

telefon

Titkárság: +36 20 227 3628
Jelentkezés: +36 20 316 6662

email

E-mail: kapcsolat@creascola.hu

postacím

Iskola:
2040 Budaörs, Liget utca 3/a


GYIK

GY. I. K.
Visszatérő kérdésekre összegyűjtöttük a válaszokat

Facebook
Kérdése van? Írjon nekünk!

Kérdése van? Írjon nekünk!