Így tanulunk

Így tanulunk

Mi azért dolgozunk, hogy a CREASCOLA a jó hangulat, a szükséges és a hasznos tudás harmóniáját hozza a gyerekek életébe. Ehhez az angolszász világban és a feltörekvő keleti gazdaságokban az egyik legelterjedtebb, komplex tudásszervező módszert, a STEAM-et adaptáljuk.

Így tanulunk

A MIT (Massachusetts Institute of Technology)  által feljesztett program élményalapú, játékos feladatok során integrálja a kreatív tárgyalkotás és a reál tantárgyak tudásanyagát. A program során külön hangsúlyt kap a csapatmunka, a kommunikáció, a rajzi, manuális készségek fejlesztése, illetve a digitális tárgyalkotó technológiákhoz kapcsolódó elméleti és gyakorlati tudás átadása.

A módszer megvalósításának kulcsa tanári karunk: budapesti gimnáziumok innovatív és tapasztalt tanáraiból válogattuk össze csapatunkat. Tanáraink nagy örömmel és lelkesedéssel várják a közös munkát. Matematikatanárunk így fogalmaz:

„Pályám eddigi legcsodálatosabb lehetősége, hogy a Creascola megteremti a felfedeztető tanítás feltételeit. Az önálló gondolkodás, problémamegoldás, a közös alkotás és fogalmi építkezés, a vitakultúra kialakítása mellett megtanulunk jól kérdezni, bízni önmagunkban, elfogadni ha hibázunk, kitartóan küzdeni és örülni önmagunk és társaink sikerének, (ön)értékelni, fejlődni, ha szükséges, versenyezni önmagukkal és másokkal, tehát a társadalomnak értéket teremtő módon társainkkal együtt dolgozni.”

Napirend

Így tanulunk

Tapasztalatalapú tanulás

Így tanulunk

A 21. században élve a tantervi tudást nem lexikonokban mérjük, hanem kérdésfeltevő képességben és feladatmegoldásban.

A gyerekek felfedezőképességére és motivációjára építünk, a tanár folyamatsegítőként kereteket ad a tudás megszerzéséhez.

Az iskola nem a tanítás, hanem a tanulás helye. A tanulás során a tapasztalatból építkezünk.

A tanulási folyamatban a tanuló aktív szereplő: nálunk a diákok ötletelnek, elképzelnek, megterveznek és olyan alkotásokat hoznak létre, amelyek összhangot teremtenek a tanulás tartalma és a gyakorlati alkalmazás között.

Az iskolába tanulni, fejlődni járnak a gyerekek. Ezt örömmel is lehet csinálni, a belső motivációt a lehető legmagasabb szinten tartjuk.

Tantárgyaink bemutatása

Így tanulunk

Műhelyek

„Az iskola arra való, hogy az ember megtanuljon tanulni, hogy felébredjen a tudásvágya, megismerje a jól végzett munka örömét, megízlelje az alkotás izgalmát, és megtalálja a munkát, amit szeretni fog”

Szent-Györgyi Albert

A tanulók felismerhetik a tervezés, az alkotás, a kétkezi munka örömét. Megtanulják a megszerzett tudást alkalmazni a gyakorlatban, miközben megvalósítják az ötleteiket (a műhelyek minigyárak, film-és fotóstúdiók és éttermek). A világról megtudott dolgok szintetizálása a tárgyalkotás.

A tárgyak és ezáltal a gyakorlati dolgok közelebb kerülnek a diákokhoz, egészen más lesz a viszonyuk azokhoz a tárgyakhoz, amit maguk készítenek.

Így tanulunk

A tanulók önirányítása és saját tanulásuk iránt érzett felelőssége sokkal magasabb.

A műhelyekben csoportbontásban dolgoznak a diákok.

A foglalkozások a nyelvtanulást is támogatják (angolul tartott foglalkozás).

Makerspace – alkotótér az iskola szívében

Így tanulunk

„A középiskolában egy kis műhelyben tanultam meg a kézművességet, a szakmám velejét.” (id. Rubik Ernő repülőgéptervező, az egyik legismertebb magyar innovátor)

 • fa- és műanyag-, papír-, textilmegmunkálás és -tárgytervezés
 • kéziszerszámok, varrógép, lézervágó, 3D-nyomtatás
 • újrahasznosítás témaköre, fenntartható szemlélet
 • mikroelektronika, robotika, programozás

Konyha – ahol jó lenni, ahol jó enni

Így tanulunk

 • egészséges ételek elkészítése,
 • étkezés és életvezetés ritmusa,
 • világok konyhái.

Media lab – tegyük láthatóvá és hallhatóvá a tudásunkat!

Így tanulunk

Amivel meg tudjuk mutatni az általunk gondolt vagy teremtett világot:

 • fotózás, képszerkesztés
 • videófelvétel, -vágás, -szerkesztés,
 • grafikai munkák, grafikai ismeretek és programokban való jártasság.

Pedagógiai koncepciónk

A nevelő-oktató munka gimnáziumunkban egy pedagógiai program szerint folyik. Ebben részletesen megjelenik

 • az iskola küldetése, értékrendszere;
 • az iskola tanítási és nevelési módszerei;
 • az iskola közösségi koncepciója;
 • a pedagógusok, illetve a kiemelt funkciók (pl. osztályfőnök) feladatai, hatáskörei;
 • a tanulók fejlesztése, a tehetséggondozás módszertana;
 • a tanulókkal és a szülőkkel való kapcsolattartás módjai;
 • a vizsgák, a felvétel, az átvétel szabályai;

Pedagógiai koncepciónkat innen töltheti le.

Kapcsolat

telefon

Titkárság: +36 20 227 3628
Jelentkezés: +36 20 316 6662

email

E-mail: kapcsolat@creascola.hu

postacím

Iskola:
2040 Budaörs, Liget utca 3/a


GYIK

GY. I. K.
Visszatérő kérdésekre összegyűjtöttük a válaszokat

Facebook
Kérdése van? Írjon nekünk!

Kérdése van? Írjon nekünk!