Werkschulheim Felbertal, Salzburg (Ausztria)

Pedagógiai programunkba a 60 éves osztrák Werkschulheim Felbertal gimnázium, Ausztria egyik legjobb középiskolájának több évtizede sikeresen alkalmazott tantervét adaptáltuk, ahol a magas színvonalú elméleti képzés praktikus gyakorlati tudással párosul.

Az iskolai campuson műkődő minigyárakat, a diákok vállalkozói készségeinek célzott fejlesztését és a tanári munka sokrétűségét követendő gyakorlatnak tartjuk.

Az iskolával testvériskolai programunk révén rendszeres kapcsolatban vagyunk.

Amerikai Iskola, Nagykovácsi (AISB)

Kiemelten fontosnak tartjuk, hogy a tudást ne elkülönült tantárgyakba szervezzük, hanem biztosítsuk a tantárgyak közötti átjárást. Ebben sikeresen működünk együtt a nagykovácsi Amerikai Iskolával (AISB), amely a legjobb nemzetközi gyakorlatokat építi be pedagógiai munkájába. Az AISB-től az egyes tantárgyak más szemléletű megközelítéséről kaptunk sok használható ötletet, rendszeres szakmai kapcsolatban vagyunk velük.

A nyelvi hetek kapcsán a következő években több intézménnyel is testvérkapcsolatot építünk ki, célunk egy diákcsereprogram-hálózat felépítése.

Természettudományos Élményközpont, Békéscsaba

Előremutató pedagógiai kezdeményezésnek tartjuk a békéscsabai Természettudományos Élményközpont munkáját, akik iskolai tanrendhez illeszkedő programokat (tréningek, szakkörök) kínálnak 21 iskolai partnernek. Mi a Creascolában az iskolán belül képzeljük el a természet és társadalom megismeréséhez szükséges élményalapú pedagógiai munkát.