50 ÓRA IKSZ

ISKOLAI KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT (IKSZ)

Kedves Szülők és Diákok!

A középiskolai nappali képzésben résztvevő és az érettségi vizsgát 2016. január 1-jét követően megkezdő tanulók esetében az érettségi vizsga megkezdésének feltétele az 50 óra közösségi szolgálat teljesítése. Iskolánk segítséget nyújt a diákoknak:  az intézmények felkutatásában, ahol a közösségi szolgálatot lehet teljesíteni, szerződéskötésben, program megszervezésében, de a diákok felelőssége a szolgálat teljesítése. A diák önállóan is ajánlhat szervezetet, ahol teljesíteni kívánja az önkéntes szolgálatot, ez esetben a kapcsolattartó tanárt kell megkeresni. Az iskola által felkínált programlehetőségek és intézmények első felkeresése előtt, egyeztetni szükséges a kapcsolattartó tanárral. 

A közösségi szolgálatot tanórán kívül kell teljesíteni és erősen ajánlott 11. évfolyam végéig. 

Milyen tevékenységeket végezhetnek a tanulók?

A tevékenységköröket a jogszabály határozza meg: egészségügyi, szociális és jótékonysági, oktatási, kulturális, valamint környezet-, természet- és katasztrófavédelmi, az óvodáskorú, sajátos nevelési igényű gyermekekkel, tanulókkal, az idős emberekkel közös sport- és szabadidős területen folytatható tevékenység, illetve az egyes rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerveknél bűn- és baleset-megelőzési területen folytatható tevékenység.

A fogadó szervezet mikor kérhet a tanulóktól egyéni szerződést?

Az iskolai közösségi szolgálatra nem vonatkozik a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. törvény, ezért nem kötelező a tanulóval közvetlenül szerződés kötése. Ez nem zárja ki, hogy egyéni szerződéskötésre sor kerüljön; speciális felelősséget jelentő tevékenységek esetén (pl. kórházi szolgálat), ezért jogos igényként merülhet fel a megállapodás megkötése. A megállapodást a szülőnek és a koordináló pedagógusnak is minden esetben ellenjegyeznie kell.

A fogadó szervezet is kezdeményezheti a kapcsolatfelvételt az iskolával. A szülők, tanulók információik, kapcsolataik révén javaslataikkal segíthetik az iskola számára a megfelelő partner bevonását a programba.

Változatosság elve

Az alapvető pedagógiai cél szempontjából fontos, hogy tevékenységtől függően, lehetőség szerint több területen (pl. három) és rendszeresen ismétlődő tevékenységekre épülve végezze a tanuló ún. kontaktóra (min. 40 óra) feladatait. lehet olyan terület, ahol indokolt az 50 óra egy fogadó intézménynél való teljesítés, míg más esetben nem. A változatosság mértékéről a koordinátor pedagógus a tanuló megkérdezésével, indokolt esetben a szülővel való konzultációt követően dönt.

Az órák adminisztrációjának rendje

  • a diák félévente bemutatja naplóját a szabadidő szervezőnek, aki az aláírt, pecsételt óraszámokat a fenti tevékenységi bontásban összesíti és elküldi e-mailben az osztályfőnöknek
  • az osztályfőnök a digitális naplóban, az adott időszak teljesített órák számát beírja, év végén a bizonyítványba és az anyakönyvbe is átvezeti.
  • a keletkezett iratok őrzését az iratkezelési szabályzat tartalmazza

Kapcsolattartó tanár

Kerecsényi Katalin, e-mail cím: katalin.kerecsenyi@creascola.hu

IDŐKERET FELOSZTÁS

Iskolánk diákjai az IKSZ teljesítendő 50 óráját az alábbi területeken és időkeretben teljesítik. A felosztás természetesen a 3 éves periódusra vonatkozik, ezen belül az egyes évek teljesítésének tevékenységi területi és időbeli beosztása a diák döntési kompetenciája.

IDŐTARTAMTEVÉKENYSÉGFELELŐS
3 (2+1) óraFelkészítés az IKSZ programjaira és azok értékeléseCreascola
10 óraISKOLÁN BELÜLI – „Iskola szépítés”: kertgondozás, szertár rendezés, versenyek lebonyolításának segítése, nyílt napok stb.Creascola
37 óra
(min. 9-9)
ISKOLÁN KÍVÜLI – az IKSZ leírásában felsorolt területeken végzett munka:
– szociális
– kulturális
– közösségi
– sport
tevékenységek az iskolával szerződésben lévő fogadó szervezetknél.
Creascola és a fogadó szervezet, intézmény
A CREASCOLÁVAL SZERZŐDÉSBEN ÁLLÓ INTÉZMÉNYEK LISTÁJA

Ezeken felül, aktuális programokat és lehetőségeket diákjaink az ISKOLAI KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT (IKSZ) classroomban találnak.