MATEMATIKA

A matematika egyrészről absztrakt, alkotó tudomány, a külső valóságtól független játéktér, mely az emberi gondolkodás sajátos strukturáltságára épül és egyben önálló nyelvezettel rendelkezik. Másrészről a matematika a minket körülvevő valóságot leíró és széleskörűen alkalmazható eszközrendszer. A középiskolai tanulmányok alatt ugyan a matematika ezen második jellege kap nagyobb hangsúlyt, de célunk, hogy az absztraháló képességek fejlődésével az évek során a diákok megismerjék a matematika első jellegét is.

A hagyományosnak nevezhető oktatásban a matematika logikus, deduktív oldalának hangsúlyozására kerül sor és gyakran eltörpül a matematika művelése során oly alapvetően jellemző induktív, heurisztikus, intuitív megközelítés, mely a matematikai alkotómunkához nélkülözhetetlen. A Creascolában nagy hangsúlyt szeretnénk helyezni ez utóbbi megközelítésre is.

Tanítási módszerünk ezért elsősorban probléma-központú, felfedeztető. Ennek a módszernek központi elemei, amelyekre a tanórákon kiemelt hangsúlyt helyezünk: játékos matematika, tanulói aktivitás, kreatív gondolkodás, tanulók hibázási lehetősége, mások munkája iránti nyitottság és tisztelet, eszközhasználat.

TANÁROK
Burian Hana

„Jól csak a szívével lát az ember. Ami igazán lényeges, az a szemnek láthatatlan.” – Antoine de Saint-Exupéry

hana.burian@creascola.hu

MATEMATIKA munkaközösség-vezető

matematika

szakkör: Matematika

6. a osztályfőnök-helyettes

KULCSÁR EDIT

„Nem legyőzni kell az akadályt – hanem túljutni rajta. (…) A folyó nem áll le vitatkozni az útját álló sziklával, hanem átfolyik rajta, s derűsen rohan a tenger felé.” – Müller Péter

edit.kulcsar@creascola.hu

matematika

szakkör: Pénzügyi tudatosság

7. b osztályfőnök

VÉRTES JUDIT

 „Ha valaki azt gondolja, hogy a matematika nem egyszerű, akkor nem tudja, milyen bonyolult az élet.” – Neumann János

judit.vertes@creascola.hu

matematika

szakkör: Matematika tehetségondozás

YUSUF ERDEM IPEK

yusuf.erdem.ipek@creascola.hu

maths

kocsis nóra erzsébet

nora.erzsebet.kocsis@creascola.hu

matematika, kémia

VÉRTES JUDIT

 „Ha valaki azt gondolja, hogy a matematika nem egyszerű, akkor nem tudja, milyen bonyolult az élet.” – Neumann János