SZÜLŐKNEK

A budaörsi CREASCOLA Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és Nyolcosztályos Gimnázium, idén a 4. tanévét kezdte meg 192 diákkal a gimnáziumi tagozatán, illetve 2023/24-es tanévben elindította alsótagozatát, a Primaryt.

Iskolánk a 2024/25-ös tanévtől – Magyarországon 6. iskolaként – csatlakozik a Cambridge International Education nemzetközi oktatási programba. 

Magániskolaként nem szeretnénk  “alternatív iskolai zsákutcát” képezni, ezért az oktatás napi gyakorlatában a NAT tartalmát követjük. Módszertanában ugyanakkor a hétköznapokban is élhető iskolát hoztunk létre. 

Célunk, hogy a hozzánk járó gyerekek, fiatalok számára a tanulás kibontakozás legyen: a világ és önmaguk felfedezése.

Minőségi iskola, ahol a kéz, a fej és a szív együtt működik. A tehetségfelfedezés kreatív folyamatára építünk, ahol a gyerek értékesnek érzi magát!

AZ ISKOLA NEM A TANÍTÁS HELYE, HANEM A TANULÁSÉ ÉS A TAPASZTALÁSÉ

Olyan helyet hoztunk létre, ahol a gyerekek fejlődhetnek, biztonságban alakíthatják ki fiatal életük rutinjait, elsajátíthatják a tudatos életvezetéshez szükséges szemléletet és megtanulják összefüggéseiben értelmezni és egészséges kritikával szemlélni a bennünket körülvevő világot.

A gyerekek felfedező képességére és motivációjára építünk, tanáraink pedig folyamatsegítőként adnak keretet számukra a tudás megszerzésére. Szlogenünk “Légy kíváncsi minden nap!” is ezt a missziónkat, célunkat hivatott tükrözni.

Az év ritmusa a Creascolában

TEHETSÉGGONDOZÁS

Diákjaink számára az első nálunk töltött 2 év a “világ kinyitásával” kezdődik, majd 7-8. évfolyamon a tehetségterületek feltérképezésével folytatódik, 14-18 évesen pedig a pályaorientáció, pályadöntés és a továbbtanulásra való felkészülés kerül fókuszpontba.

Eszközeink ehhez:

 • komplex tantárgyak – tantárgyak kapcsolataira építő órarend
 • motivációra épülő tanítás, gyakorlatfókuszú oktatás
 • angol nyelvi program – bilingual iskola (Erasmus pályázatok)
 • tanulásmódszertan oktatása
 • diákok egyéni fejlődésének értékelése
 • kreativitás fejlesztése: makerspace (fa, elektronika, art) & tankonyha
 • csoport-, és projektmunka (mentorrendszer projektheteken)
 • belső vizsgarendszer
 • külföldi testvériskolai kapcsolatok
 • egésznapos iskola tanulószobával
 • széles szakkör/alkotókör választék – “Szakkörkóstoló napok”

TANÁRAINK – JÓ KÖZÖSSÉG, TÁMOGATÓ KÖZEG

Iskolánk tanári kara olyan együttműködő szakmai és emberi közösség, ami lehetővé teszi a kollégák számára, hogy a diákokra fókuszáljanak és magas színvonalú munkát végezzenek.

Egyre bővülő tanári közösségünk számára egyik legfontosabb alapelve az ÉLETRE NEVELÉS, melynek megvalósítása három fő hangsúly mellett történik:

Tantárgyi kapcsolatokban gondolkodunk, ezért órarendjeink is komplex tárgyak mentén valósulnak meg.

A 2023/24-es tanévet 36 tanár kollégával kezdtük meg, akik mind végzettségüknek megfelelő tantárgyat, szakpárt oktatnak. Aktuális szabad tanári pozíció(i)nk.

6 ALAPKÉSZSÉG, AMIT FEJLESZTÜNK

DIÁKÉLET

Az iskolás évek alatt kötött barátságok, kapcsolatok egészen különleges helyet foglalnak el a legtöbb ember szívében. Az együtt töltött közös évek – közel egy évtized – hozzátartoznak az életünkhöz, személyiségünkhöz, nagy hatással vannak ránk.

A CREASCOLA iskola egész napos elfoglaltságot szervez tanulóinak. A jó hangulatú tanórák között délelőtt, az egyik szünet egy 20 perces nagyszünet, valamint az ebédszünet is hosszabb: egy kényelmes étkezés és egy beszélgetés is belefér a kortársakkal, tanárokkal.

A Creascola Campuson megújult, modern környezetben tanulnak és töltik idejüket diákjaink, ahol nagyelőadó, dráma terem, könyvtár, iskolaudvar, focipálya, CREA kuckó, FLOW mászóka, alkotó műhelyek, büfé, sportcsarnok és gym várja őket.

Változatos iskolai- és osztályprogramok, kirándulások, kulturális programok, önkéntesség és creascolás hagyományok erősítik diákjaink számára az összetartozást és a közösségi élményt. 

Aktív Diákönkormányzatunk (DÖK) jelentős szerepet kap iskolai programjaink tervezésében és kivitelezésében. Hagyományosan ők szervezik a nagysikerű Halloween délutánt, és az egész napos DÖK napot. Elnöke Nyester Péter (8.a), akit 2022-ben az Országos Diákparlamentbe is beválasztottak.

2022-ben indult el a CREA GUIDE, önkéntes diákmentor programunk. A GUIDE-osaink rendezvényeinken segítenek, illetve az új diáktársaikat mentorálják az első hetekben.

ISKOLÁNK A SZÜLŐK ISKOLÁJA IS

A Creascolába nemcsak a diák jelentkezik, hanem a család is. Hiszen velük együtt közösen “csináljuk” az iskolát. Ezt az is bizonyítja, hogy felvételi eljárásunkban, a családokkal külön-külön is leülünk beszélgetni.

Szülői közösségünk mondhatni még összetartóbb mint diákjaink. Igen közkedvelt “SZÜLŐK AKADÉMIÁJA” c. havi rendezvényünk, melyre mindig egy közismert előadót hívunk meg, éppen aktuális témában. “SZÜLŐK AZ ISKOLAPADBAN” napokon pedig a szülők újra beülhetnek az iskolapadba és átélhetnek egy creascolás tanórát diákként, amelyet gyermekük minden nap megtapasztal.

Izgalmas tavaszi kétnapos “ÉLETPÁLYA NAPOK” rendezvényünk nagy sikere pedig elképzelhetetlen lenne a szülők aktív részvétele és támogatása nélkül. 

Pedagógusnapon pedig verset írtak a creás tanároknak és brunch-csal készültek a szülők.

SZERETETTEL

Köszöntjük a kedves Creás pedagógusokat,
az összes szülő nevében írjuk e sorokat.

Fogadjátok szeretettel, készültünk rá sokat,
legyen vidám minden tanár, aki nálunk oktat.

Köszönjük a többieknek is a sok-sok munkát,
miattuk lesz még jobb hely itt, ez az irodaház.

Egy év után átköltöztünk a Liget utcába,
segítettünk csomagolni, költözni is páran.

Voltunk bent fogast szerelni, táblát felrögzíteni,
tantermeket berendezni, szekrényeket szerelni.

Képeket raktunk a falra, növényeket hoztunk,
függönyöket cseréltünk, ajtófélfát festettünk.

Az udvarra is szereztünk jópár padot asztallal,
focipályát, fa pihenőt építtettünk apukákkal. 

De az iskolán még mindig van mit fejleszteni, 
bármi ötlet van, mi kellhet, ne féljetek kérni.

Hogyha kértek, ott leszünk, pikk-pakk ott termünk,
értetek mi sokmindent szívesen megteszünk.

Mert a kedvenc tanáraink ti vagytok, nem kétség,
megtudhatja immár az egész földkerekség!

Jó a Creás gyerekeknek, de a szülőknek még jobb!
Itt lehet nyugodt a lelked, ez a suli a legjobb!

BOLDOG PEDAGÓGUSNAPOT KÍVÁNNAK A CREÁS SZÜLŐK!

FELVÉTELI

Nyolcosztályos gimnáziumként 4. évfolyamos diákok kizárólag a központi nyolcosztályos felvételivel jelentkezhetnek iskolánkba. A 2023/24-es tanévben még van arra lehetőség, hogy 6-10. évfolyamos diákok, évközben jelentkezzenek a Creascolába. Utóbbi esetben, saját belső felvételi eljárási folyamatunkban kell a diáknak részt vennie.

A Creascolába a tanév folyamán több saját, belső felvételit szervezünk. Ennek a menete nagyban hasonlít a központi nyolcosztályos felvételi rendszeréhez. 

A matematikai és magyar írásbeli felvételin túl, ugyanezen tantárgyakból szóbelin is számot adnak tudásukról a jelentkezők, majd egy személyes elbeszélgetést és csoportos műhelymunkát követően a családdal történő találkozás zárja felvételi folyamatunkat.

Látogassanak el hozzánk valamelyik NYÍLT NAPunkra és tapasztalják meg, legalább egy napra milyen creascolásnak lenni!

GreenTEEN – zöldiskola programunk

Tanítsuk meg egymásnak a környezettudatosságot és a fenntarthatóságot!

A környezeti nevelésünk célja, hogy elősegítse a diákok környezettudatos magatartásának, életvitelének kialakítását, a fenntartható fejlődés környezeti feltételeinek megismertetését, elfogadtatását a környezeti válság, klímakatasztrófa megakadályozása érdekében. A Creascola GreenTEEN (zöldiskola) programunk nemcsak a tanórákon, hanem tanórán kívül és iskolán kívüli tevékenységekben is megjelenik.

Figyelemfelhívó matricák
Figyelemfelhívó matricák
GreenTeen Programunk megvalósításának folyamata
 • Az iskola biztonságos megközelítésének elérése.
 • Zöld környezet biztosítása, szépítése, rendben tartása.
 • Egészséges életmód, életvitel elősegítése (tankonyha)
 • Tudatos vásárlás elősegítése
 • A közvetlen környezet rendben tartása (osztályterem, iskola, műhely).
 • A közösen és egymásért végzett munka jóleső érzésének biztosítása: levélsöprés, szemétgyűjtés, kertészkedés (magaságyás)
 • Szelektív hulladékgyűjtés az iskola egész területén
 • Veszélyes hulladékok megismerése, kezelésük módja
 • Újrahasznosítás fontosságának és előnyének tudatosítása
 • Dekoráció készítésekor a természetes anyagok, újrahasznosítás előtérbe helyezése
 • Takarékos gazdálkodással kevesebb energia és egyéb anyag (papír) felhasználása (figyelemfelhívó matricák az iskola egész területén)
 • Táboroztatás, Erdei Iskola
 • Kirándulásokon és túrákon hazánk tájainak, nemzeti parkjainak megismertetése
 • Bemutató foglalkozások, előadások, műhelymunkák szervezése a diákoknak
 • Nagy iskolai programokon is előtérbe kerül a környezettudatos nevelés: diáknap, gyermeknap, sportnap, családi nap, stb.
 • Természet- környezetvédelemmel kapcsolatos könyvek, multimédiás eszközök összegyűjtése a könyvtárban
 • Pedagógusok, környezetvédelemmel kapcsolatos ismeretének növelése
 • Szelektív hulladékgyűjtési akciók: papír, PET, elem, elektromos készülékek
 • A környezetvédelemmel kapcsolatos nevezetes napok tudatosítása, hozzájárulás különböző programokkal, akciókkal
 • Pályázatok benyújtásával az anyagi erőforrások előteremtése
EGYÜTTMŰKÖDŐ KAPCSOLATAINK

PASSZOLD VISSZA, TESÓ – Jane Goodall és a KÖVET Egyesület mobiltelefon visszagyűjtő kampánya

A célja, hogy a magyar háztartásokban használt, de használaton kívülre került mobiltelefonokat visszagyűjtsük, minél nagyobb mennyiségben. A használt készülékek kincset rejtenek, többek között 17 féle fémet lehet visszanyerni belőlük, például aranyat, ezüstöt, palládiumot, rezet. A mobiltelefonok előállításához szükséges nyersanyagok, például a koltán bányászata Afrikában veszélyeztetett fajok (pl. gorillák, bonobók és csimpánzok) élőhelyét, fennmaradását és a helyi közösségek érdekeit fenyegetik. Ha a használt mobiltelefonokban található fémek újrahasznosítása nagyobb mennyiségben valósul meg, akkor az előállításukhoz szükséges ércek bányászata várhatóan csökkenni fog.

ReCOBIN – szelektív hulladékgyűjtés

Strapabíró és könnyen kezelhető Recobin kukák hazsnálata, melyek designját, színét a diákok saját maguk alakíthatják ki a nekik tetsző módon. Így lesz egyedi minden kuka és akár cool dolog a szelektív hulladékgyűjtés. Így szórakozva, kreatívan is tehetünk a környezetünkért, a jövőnkért.

Szelektív hulladékgyűjtés az iskola egész területén van (műanyag, papír, fém, üveg). Különösen három műhelyünkben és a tankonyhában.

költség hozzájárulás (2024/25)
FÉRŐHELY BIZTOSÍTÁSI díj

200.000 Ft/diák/tanév – beiratkozást követően kell fizetni

A FÉRŐHELY BIZTOSÍTÁSI DÍJ TARTALMAZZA:

 • tankönyvek (magyar, angol)
 • oktatási szoftverek
 • infrastruktúra fejlesztés és pótlás
KÖLTSÉG HOZZÁJÁRULÁS (2024/25-ös tanévben)
 • havi fizetéssel: 230.000 Ft/hónap/diák – (12 hónapra)
 • éves előrefizetéssel: 3% kedvezmény
 • testvérkedvezmények: 2. testvér: 5%, 3. testvér: 10%, 4. testvér: 15% kedvezmény

A költség hozzájárulás TARTALMAZZA:

 • NAT és Cambridge International Education szakmai programja
 • Global Perspective új tantárgy (angol nyelven) – 1-12. évfolyam
 • Science tantárgyak és matematika angol nyelven történő oktatása (NAT óraszámon felül)
 • csoportbontások (Lower & Upper Secondary tagozaton)
 • a diák évi háromszori írásbeli értékelése
 • infrastruktúra üzemeltetése
 • munkatársak fizetése
 • műhelyfoglalkozások (ART, WOOD, TECH&DESIGN, GASTRO)
 • emelt nyelvi óraszám
 • nyelvtanulás és nyelvvizsgák szervezése

A költség hozzájárulás NEM TARTALMAZZA:

 • étkezési díj
 • egyenruha költsége (sportegyenruha – testnevelés órára, alkalmi – iskolai jeles eseményeken, ünnepnapokon)
 • vizsgadíj (kihelyezett nyelvvizsga, Cambridge szakmai vizsga)
 • kirándulások önköltségi árai

Amennyiben iskolánk felkeltette érdeklődését, látogasson el hozzánk családjával valamelyik NYÍLT NAPUNKRA, vagy jelentkezzen pár családos SCHOOL TOUR programunkra.